Zonsverduisteringen Quiz

zonsverduistering
zonsverduistering
zonsverduistering

Test met deze tien vragen je kennis over zonsverduisteringen …..

Wat is de juiste volgorde tijdens een zonsverduistering?

Correct! Wrong!

Hoeveel zonsverduisteringen kunnen er maximaal in een kalenderjaar voorkomen?

Correct! Wrong!

Hoveel zonsverduisteringen komen er minimaal per kalenderjaar voor?

Correct! Wrong!

Zonsverduisteringen komen voor dankzij een uniek kenmerk voor zowel de Zon als de Maan. Wat is dat kenmerk?

Correct! Wrong!

Wat ziet een waarnemer op de Maan tijdens een totale zonsverduistering als hij naar de Aarde kijkt?

Correct! Wrong!

Zonsverduisteringen treden altijd op tijdens

Correct! Wrong!

Hoelang duurt gemiddeld de totaliteit tijdens een totale zonsverduistering?

Correct! Wrong!

Tijdens welk type zonsverduistering kan de “diamanten ring” worden gezien?

Correct! Wrong!

Er is een patroon van zonsverduisteringen dat zich iedere 18 jaar, 11 dagen en 8 uur herhaald. Hoe noemen we deze cyclus?

Correct! Wrong!

Hoe vaak komt dezelfde zonsverduisttering op dezelfde plaats op Aarde voor?

Correct! Wrong!