Sterrenbeelden Afkortingen Deel 2 Quiz

sterrenbeelden
sterrenbeelden
sterrenbeelden

Nogmaals een serie afkortingen van sterrenbeelden. Deze afkortingen worden door zowel professionele astronomen als amateurastronomen gebruikt. Weet jij de juiste afkortingen van deze tien sterrenbeelden?

Wat is de drie-letter aanduiding voor het sterrenbeeld Ara?

Correct! Wrong!

Ara, het Altaar maakte ooit deel uit van de sterrenbeelden Centaurus en Lupus. het is een klein sterrenbeeld maar het bevat verschillende mooie sterrenhopen.

Wat is de afkorting voor het sterrenbeeld Auriga?

Correct! Wrong!

De heldere ster Capella maakt deel uit van het sterrenbeeld Auriga – de Voerman. Capella is de helderste ster in de buurt van de hemelpool. In het sterrenbeeld bevinden zich drie interessante open sterrenhopen: M36, M37 en M38.

Wat is de afkorting voor het sterrenbeeld Canis Minor?

Correct! Wrong!

Canis Minor, de Kleine Hond bevta de heldere ster Procyon. Procyon vormt samen met Betelgeuze en Sirius de Winterdriehoek.

Wat is de afkorting voor het sterrenbeeld Centaurus?

Correct! Wrong!

Centaurus beslaat een oppervlakte van meer dan 1000 vierkante graden aan de sterrenhemel en het is daarmee een van de grotere sterrenbeelden. In dit sterrenbeeld bevindt zich het Alpha Centauri stersysteem waarvan Proxima Centauri de meest nabije ster tot de Zon is.

Wat is de afkorting voor het sterrenbeeld Corvus?

Correct! Wrong!

Corvus, de Raaf is een klein sterrenbeeld dat zich op de rug van Hydra, de Waterslang bevindt.

Wat is de afkorting voor het sterrenbeeld Gemini?

Correct! Wrong!

Gemini, Tweelingen is een sterrenbeeld van de Dierenriem. In het sterrenbeeld bevinden zich de open sterrenhoop M35 en de twee heldere sterren Castor en Pollux.

Wat is de afkorting voor het sterrenbeeld Hydrus?

Correct! Wrong!

Hydrus, de Kleine Waterslang is een klein sterrenbeeld dat in 1603 voor Johann Bayer is gemaakt en opgenomen werd in zijn steratlas Uranometrica.

Wat is de drie-letter aanduiding voor het sterrenbeeld Leo?

Correct! Wrong!

Leo, de Leeuw is een oud sterrenbeeld dat deel uit maakt van de Dierenriem. De Sumeriërs, Perzen, Grieken, Babyloniërs, Romeinen en de Syriërs kenden allemaal de Leeuw. De Chinezen zagen een paard in het sterrenbeeld. De helderste ster heet Regulus en dit betekent “kleine koning”. Het sterrenbeeld bevat verschillende leuke dubbelsterren en mooie deep sky objecten.

Wat is de afkorting voor het sterrenbeeld Piscis Austrinus?

Correct! Wrong!

Piscis Austrinus, de Zuidervis is een sterrenbeeld dat stamt uit de Griekse oudheid. De heldere ster Fomalhaut maakt deel uit van het sterrenbeeld. Fomalhaut is de enige heldere ster in dit deel van de sterrenhemel.

Wat is de afkorting voor het sterrenbeeld Pisces?

Correct! Wrong!

Ook Pisces – Vissen maakt deel uit van de Dierenriem. Het sterrenbeeld is al bekend sinds de oudheid. Vissen is geen helder sterrenbeeld en het bevat slechts één Messier-object: M74, een spiraalvormig sterrenstelsel.