Neutronensterren Quiz

neutronenster-pulsar
neutronenster-pulsar
Neutronenster – pulsar. Credit: The Begelman group and Steve Burrows/JILA

Neutronensterren zijn vreemde sterren die we nog nauwelijks goed kennen. Test je kennis over deze vreemde bewoners van ons heelal met deze 10 vragen.

Wie voorspelde als eerste het bestaan van neutronensterren?

Correct! Wrong!

Als een ineenstortende ster een massa heeft van meer dan 1.4 zonsmassa dan wordt het een neutronenster. Hoe noemen we deze limiet?

Correct! Wrong!

Wat is de geschatte straal van een neutronenster?

Correct! Wrong!

De rotatieperiode van een neutronenster bedraagt

Correct! Wrong!

Het magneetveld van een neutronenster is

Correct! Wrong!

De dichtheid van een neutronenster is gelijk aan

Correct! Wrong!

Wie ontdekte de eerste pulsar?

Correct! Wrong!

Wat is de “glitch” in een pulsar?

Correct! Wrong!

Welk van onderstaande stellingen is correct?

Correct! Wrong!

Hoe verschillen jongere neutronensterren met oude neutronensterren?

Correct! Wrong!