Helium – gas voor ballonnen

Helium is een van de edelgassen. Laten we eens kijken naar de eigenschappen en de toepassingen van dit gas. Veel plezier met de quiz!

Helium heeft atoomnummer 2 en massagetal 4. Waaruit bestaat een neutraal heliumatoom?

Correct! Wrong!

Het atoomnummer verwijst naar het aantal protonen in de kern van een atoom. In een neutraal atoom is het aantal elektronen gelijk aan het aantal protonen. Het massagetal is de som van het aantal protonen en het aantal neutronen.

Welke van onderstaande beweringen is NIET correct?

Correct! Wrong!

Helium behoort tot het s blok. Helium maakt deel uit van groep 18 (de 18de kolom) en periode 1 (de eerste rij).

Helium is een edelgas en dus heeft een heliumatoom 8 elektronen in zijn buitenste schil

Correct! Wrong!

Alle atomen van edelgassen hebben 8 elektronen in hun buitenste schil met uitzondering van helium dat het doet met 2 elektronen.

Er zijn 6 isotopen van helium bekend. Welke van onderstaande istopen komt het meeste voor?

Correct! Wrong!

Helium-3 en helium-4 zijn de enige stabiele isotopen. Het massagetal van een element is het gemiddelde van zijn isotopen. Het massagetal van een element zal dus dicht bij de waarde van het meest voorkomende isotoop liggen.

Helium kan synthetisch gemaakt worden door lithium of boor te bombarderen met welk deeltje?

Correct! Wrong!

Het is niet de methode die gebruikt wordt om helium op grote schaal te produceren. Helium wordt commercieel geproduceerd door het meer economische destilleren van in de natuur voorkomende gassen.

Welk van onderstaande deeltjes is hetzelfde als een heliumkern?

Correct! Wrong!

Een alpha deeltje bestaat uit 2 neutronen en 2 protonen. Alpha deeltjes komen vrij door straling van radioactieve kernen zoals uranium en plutonium. Het zijn sterk geïoniseerde deeltjes die echter een hele lage penetratie hebben.

Als iemand heliumgas inademt dan gaat zijn/haar stem lijken op Donald Duck. Onder welke naam is dit effect bekend?

Correct! Wrong!

De snelheid van geluid in helium is drie keer groter dan de snelheid van geluid in lucht. Teveel helium inhaleren kan leiden tot verstikking.

Bij welk van onderstaande wordt GEEN helium toegepast?

Correct! Wrong!

Neon wordt gebruikt als inert gas om lampen mee te vullen. Dit voorkomt oxidatie van de filamenten van de lamp die zijn gemaakt van wolfraam.

Koolstofdatering wordt toegepast om in de archeologie de leeftijd van voorwerpen te achterhalen. Heliudating kan ook voor dergelijke doelen worden gebruikt. Van welke twee radioactieve kernen bepaald helium het verval?

Correct! Wrong!

Elementen met een zwaardere massa vertonen radioactiviteit omdat ze instabiel zijn. Uranium en plutonium zijn de meest algemene.

Helium is na waterstof het meest voorkomende element in het heelal

Correct! Wrong!

Helium is na waterstof ook het lichtste element.