Genoegen nemen met zilver

We gaan uiteraard voor goud maar we werden even afgeleid door de mooie glans van zilver. Doe de quiz om je kennis over dit element te testen.

Het symbool voor zilver is afgeleid van zijn Latijnse naam, welk symbool is dit?

Correct! Wrong!

Voor zilver zilver werd, was zilver argentum. Dit is een Latijns woord dat afstamt van het Griekse woord voor “glanzend”. S en Si zijn in gebruik voor Zwavel en Silicium en Ar is bedoeld voor Argon, zilver werd dus Ag. Au is het chemische symbool voor goud. Ook dat stamt af van de Latijnse naam voor goud “aurum” en dat betekent “gloeiend”.

Wanneer is zilver ontdekt?

Correct! Wrong!

Zilver is al hele lang bekend – als minstens sinds 3000 voor Christus want toen waren er al zilvermijnen in Griekenland en Turkije. Goud, koper en zilver worden beschouwd als de eerste metalen die door mensen werden ontdekt omdat ze in de natuur in hun zuivere vorm voorkomen. Alhoewel zilver ook voorkomt als een zuiver metaal wordt het ook vaak in ertsen aangetroffen en de oude Grieken wisten al hoe ze zilver moesten zuiveren om het van lood te scheiden. Naast juwelen en munten werd zilver in vroeger tijden ook als medicijn gebruikt. Hippocrates schreef in 400 voor Christus al over de geneeskrachtige werking van zilver.

Zilver maakt deel uit van groep 11 in het periodiek systeem. Welke naam wordt gegeven aan zilver en de andere metalen van groep 11?

Correct! Wrong!

Transitiemetalen bezetten het centrale deel van het periodieke systeem. Zilver vinden we terug onder koper en voor goud, gedrieën worden ze soms wel de munt metalen genoemd.

Zilver kan in de natuur voorkomen als zilver maar ook onder andere als een legering met goud. Hoe noemen we een legering van goud en zilver?

Correct! Wrong!

Electrum dat bestaat uit puur zilver en goud is zelden te vinden. Meestal komen er ook nog kleinere hoeveelheden van andere elementen voor zoals koper en platina. De kleur van electrum wordt bepaald door de verhouding tussen zilver en goud. Als je een cadeau krijgt dat bestaat uit groen goud dan is dit ook electrum. Electrum wordt onder andere gebruikt voor het maken van de medailles voor de Nobelprijzen. Ze glazen en lijken gemaakt van 100% goud maar het is electrum met een laagje plaatgoud er overheen.

Het atoomnummer van zilver is gemakkelijk te onthouden want het is hetzelfde nummer als een beroemd Kalashnikov geweer en een legendarische groep ronin. Dus, wat is het atoomnummer van zilver?

Correct! Wrong!

Een atoom zilver bestaat uit 47 protonen en 47 elektronen, het atoomnummer is daarom 47. Afhankelijk van het isotoop heeft zilver 60 of 62 neutronen en een atoommassa van 107.868. het beroemde Kalashnikov-geweer is een AK-47 en de 47 ronin waren een beroemde groep Japanse samoerai zonder leider.

Welke eigenschap onderscheid zilver van andere metalen?

Correct! Wrong!

Zuiver zilver is een veel betere geleider van elektriciteit dan koper, maar koper is veel goedkoper in het gebruik en wordt daarom veel meer gebruikt. Goud is nummer drie als het op geleidbaarheid aankomt. Zilver kan ook dof worden en is daarom in sommige situaties niet bruikbaar als elektrische geleider.

Welke functie heeft zilver in huishoudproducten als deodorants en waterfilters?

Correct! Wrong!

Zilverionen hebben antibacteriële eigenschappen en worden daarom toegepast op plaatsen waar bacteriegroei op kan treden. Deodorants bijvoorbeeld bevatten vaak zilverionen die geur absorberen en bacteriegroei voorkomen. Zilver in waterfilters helpt bij het reinigen van water en voor vaak toegevoegd aan waterbehandelingsproducten en zwembaden waar het een veilig alternatief is voor chloor.

Waar zou een biochemicus zilvernitraat voor kunnen gebruiken?

Correct! Wrong!

Eiwitten die in een laboratorium worden onderzocht komen meestal in hele kleine hoeveelheden voor zodat ze onzichtbaar zijn. Er worden daarom vaak kleurmethodes gebruikt om eiwitten zichtbaar te maken en een daarvan is de zogenaamde “coomassie” kleurstof die bestaat uit een kleurstof die plakt aan het eiwit en zorgt voor een blauwe kleur. Ook zilver kan zich binden aan eiwitten die daarna, vergelijkbaar met foto’s, kunnen worden ontwikkeld zodat ze zichtbaar worden. Kleuren met zilver is veel gevoeliger dan kleuren met coomassie. Met een zilverkleuring kunnen hoeveelheden eiwitten van minder dan 1 nanogram zichtbaar gemaakt worden.

Zilver kan ook gebruikt worden voor katalytische reacties. Welk chemisch product, dat wordt gebruikt om er plastics, oplosmiddelen en wasmiddelen van te maken, maakt gebruik van een zilverkatalysator tijdens zijn industriële synthese?

Correct! Wrong!

De oxidatie van ethyleen wordt mogelijk gemaakt door een zilverhoudende katalysator waardoor er grote hoeveelheden van deze organische stof geproduceerd kunnen worden. Vloeibare ethyleenoxide kan polymeriseren om er polyethyleenglycolen (PEGS’s) van de maken maar ook plastics. Platina, een ander edelmetaal, wordt op grote schaal gebruikt als katalysator voor de reductie van schadelijke uitlaatgassen van auto’s.

Santiago Ramón y Cajal gebruikte zilveratomen om celstructuren te onderzoeken. Hij kreeg er uiteindelijk de Nobelprijs voor. Welke van onderstaande beschrijvingen is van toepassing op Cajal?

Correct! Wrong!

Cajal gebruikte een kleurtechniek gebaseerd op zilver die de Golgi-methode wordt genoemd en die was ontwikkeld door Camillo Golgi (naar hem is ook het Golgi apparaat in cellen vernoemd). Cajal gebruikte de techniek om naar celstructuren te kijken en dan in het bijzonder die van zenuwcellen. Cajal werkte aan het eind van de negentiende en het begin van de twntigste eeuw en maakte met behulp van microscopische waarnemingen gedetailleerde tekeningen die tegenwoordig nog steeds door studenten worden gebruikt.