De Veranderlijke Sterren Quiz

Veranderlijke sterren quiz
Artist impression van een bedekkingsveranderlijke ster
Artist impression van een bedekkingsveranderlijke ster. Credit: ESO/L. Calçada

Veranderlijke sterren, ook wel variabele sterren genoemd, zijn sterren die niet altijd even helder zijn. Ze komen in alle soorten en maten voor en er zijn veranderlijke sterren die ons geweldig hebben geholpen bij afstandsbepalingen in het heelal. Wat weet jij zoal over veranderlijke sterren?

Wat was de eerste veranderlijke ster die door een astronoom werd ontdekt?

Correct! Wrong!

Hoe noemen we de methode die gebruikt wordt om de helderheid van een veranderlijke ster te meten?

Correct! Wrong!

Veranderlijke sterren krijgen een aanduiding van R tot Z en van RR tot ZZ. Door welke astronoom werd deze manier van naamgeving bedacht?

Correct! Wrong!

Vvan welke klasse van veranderlijke sterren maken Cepheiden deel uit?

Correct! Wrong!

Hoe noemen we de grafische weergave van de helderheid van een veranderlijke ster?

Correct! Wrong!

RR Lyrae sterren zijn

Correct! Wrong!

Tot welke groep behoren Mira-veranderlijke sterren

Correct! Wrong!

Welke bewering over flare-sterren is CORRECT?

Correct! Wrong!

Welke bewering over eclipserende dubbelsterren is NIET correct?

Correct! Wrong!

Welk van onderstaande werd berekend met behulp van veranderlijke sterren?

Correct! Wrong!