De Space Shuttle Discovery Quiz

space shuttle Discovery
De allerlaatste landing van de space shuttle Discovery

Tien vragen over de space shuttle Discovery…..

1. Wat was de officiële aanduiding voor de space shuttle Discovery?

Correct! Wrong!

2. In welk jaar voerde de Discovery zijn eerste missie uit?

Correct! Wrong!

3. Wat was het belangrijkste tijdens de tweede missie van de space shuttle Discovery?

Correct! Wrong!

4. In 1990 lanceerde de space shuttle Discovery

Correct! Wrong!

5. In 1994 werd de Discovery gebruikt voor de allereerste missie van het Shuttle-Mirprogramma. Wat gebeurde er tijdens deze missie?

Correct! Wrong!

6. De space shuttle Discovery was de eerste space shuttle die werd gelanceerd na

Correct! Wrong!

7. De space shuttle Discovery werd gebruikt voor de allerlaatste Shuttle-Mir missie. In welk jaar was dit?

Correct! Wrong!

8. In het jaar 2000 was de space shuttle Discovery betrokken bij een mijlpaal van het space shuttle programma. Welke mijlpaal was dit?

Correct! Wrong!

9. Wanneer werd de allerlaatste Discovery-missie gelanceerd?

Correct! Wrong!

10. Hoeveel missies had de space shuttle Discovery voltooid toen het met pensioen ging?

Correct! Wrong!