Asteroiden Quiz

Asteroide Eros
Asteroide Eros
Asteroide Eros gefotografeerd door de ruimtesonde NEAR. Credit: NASA/JPL

Asteroïden, ook wel planetoïden genoemd. Ze draaien voornamelijk rond tussen de banen van Mars en Jupiter. Het zijn overblijfselen van het ontstaan van het zonnestelsel. Het zijn er heel erg veel maar alles bij elkaar geveegd kan je d’r hooguit een kleine maan van maken. In deze quiz 10 algemene vragen over asteroïden.

Wat is de naam van de eerste asteroïde die in 1801 werd ontdekt en die de naam draagt van de Romeinse godin van de Oogst?

Correct! Wrong!

Als een nieuw ontdekt asteroïde zijn naam krijgt dan is dit de naam

Correct! Wrong!

Als een asteroïd een nummer voor zijn naam heeft staan wat vertelt ons dit dan over die asteroïde?

Correct! Wrong!

Sommige delen van de asteroïdengordel zijn nagenoeg leeg. Hoe noemen we deze gebieden?

Correct! Wrong!

Hoe noemen we asteroïden die de baan van de Aarde kunnen kruisen?

Correct! Wrong!

Wat is de naam van de twee groepen asteroïden die dezelfde baan volgen als Jupiter?

Correct! Wrong!

Botsingen tussen asteroïden duiden op een asteroïdengroep die dezelfde baan volgen en dezelfde samenstelling hebben. Hoe noemen we deze asteroïden?

Correct! Wrong!

Welke bewering over asteroïden is juist?

Correct! Wrong!

Hoe noemen we asteroïden die veel koolstof bevatten en die een laag weerkaatsend vermogen hebben?

Correct! Wrong!

Hoe denkt men dat de asteroïden gordel is ontstaan?

Correct! Wrong!